Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.floorcraft.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Floor Craft Kunsstofvloeren . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floor Craft Kunsstofvloeren is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Floor Craft Kunsstofvloeren.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Floor Craft Kunsstofvloeren te mogen claimen of te veronderstellen.

Floor Craft Kunsstofvloeren streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.floorcraft.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Floor Craft Kunsstofvloeren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyper link s verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.floorcraft.nl op deze pagina.

De glanzende knalpaarse troffelvloer in onze praktijk is een absolute eyecatcher, wat een enorme sfeervolle verandering bracht dat zeg!
- Fien

Neem contact op

Koffie bij ons bij u of digitaal?

Wilt u onze vloeren met uw eigen ogen zien? Kom dan gezellig langs in onze showroom. Wij helpen u graag uw droomvloer te vinden.

Wij bieden ook de mogelijkheid voor het maken van een afspraak aan huis. Wij komen graag even bij u over de vloer.

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
*:
:

* verplicht veld